Výpočtová technika                  Pokladičné systémy                  Online služby                 
e-shop
 

1. E-shop firmy Milan Mikota – Mikos comp so sídlom SNP 1786/18, Holíč, adresa prevádzky – predajne: Školská 6 v Holíči, http://eshop.mikoscomp.sk (ďalej už len „e-shop“) je elektronická forma prezerania väčšiny produktov portfólia uvedenej firmy  a slúži na objednávku/rezerváciu tovaru a následnú osobnú kúpu objednaného/rezervovaného tovaru na predajni Milan Mikota – Mikos comp na adrese Školská 6 v Holíči.

2. E- shop prehľadne zobrazuje široké portfólio ponúkaného tovaru našej firmy. Vzhľadom na rozsiahlu ponuku tovaru a obmedzené skladové priestory firmy, nie je v našich možnostiach držať všetok ponúkaný tovar aktuálne skladom na adrese prevádzky – predajne, preto ak chcete mať istotu nákupu Vami vybraného tovaru, ponúkame Vám možnosť objednávky / rezervácie vybraného  tovaru v našom e-shope.

3. Dostupnosť tovaru je vyznačená v e-shope a začína sa počítať nasledujúcim pracovným dňom od vytvorenia objednávky/rezervácie tovaru. Objednávka/rezervácia tovaru je nezáväzná a dá sa bez pokuty zrušiť telefonicky na telefónnom čísle  0907 794 277, e-mailom na mikoscomp@mikoscomp.sk alebo osobne na našej predani – Milan Mikota – Mikos comp, Školská 6, 908 51 Holíči.

4. Ako vytvoriť objednávku/rezerváciu tovaru pre osobný odber/kúpu
na našej predajni Milan Mikota – Mikos comp, Školská 6, 90851 Holíč.

Objednávku/rezerváciu tovaru je možné vytvoriť dvoma spôsobmi:

4.1  Objednávka s registráciou v e-shope
-  Zaregistrujete sa na našom e-shope.
-  Prihlásite sa do e-shopu pod vaším meno a heslom.
-  Tovar, ktorý si chcete objednať/rezervovať na našej predajni si kliknutím na symbol nákupného košíka vyberiete a tým vložíte do Vašej objednávky/rezervácie.
-  Objednávku/rezerváciu stlačením symbolu nákupného košíka v hornej lište  pripravíte tlačidlom „pripraviť objednávku“ a potom tlačidlom „potvrdiť objednávku“ objednávku dokončíte. Týmto spôsobom  vytvoríte nezáväznú objednávku/rezerváciu tovaru.
- Po obdržaní Vašej objednávky/rezervácie Vás bude kontaktovať naše obchodné oddelenie a budete informovaný o dostupnosti Vami objednaného/rezervovaného tovaru na našej predajni Milan Mikota – Mikos comp, Školská 6, 908 51 Holíč.

4.2 Bez nutnosti registrácie v e-shope
Ak nemáte záujem zaregistrovať sa na našom e-shope, jednoducho si vyberiete  tovar v e-katalógu, napíšete nám mail na mikoscomp@mikoscomp.sk, kde uvediete kód produktu a množstvo, ktoré si chcete objednať/rezervovať. Do e-mailu uvediete Vaše kontaktné údaje – meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, PSČ, adresu elektronickej pošty (e-mail) a telefónne číslo. Po obdržaní Vášho e-mailu Vás bude kontaktovať naše obchodné oddelenie a budete informovaný o dostupnosti Vami objednaného/rezervovaného tovaru na našej predajni Milan Mikota – Mikos comp, Školská 6 , 90851 Holíč.

5. Daňový doklad – faktúra, doklad z elektronickej registračnej pokladne – bude zákazníkovi vystavený pri osobnom odbere objednaného/rezervovaného tovaru priamo na predajni Milan Mikota – Mikos comp na adrese Školská 6 v Holíči.

6. Osobné údaje zákazníka uvádzané pri objednávke/rezervácii tovaru v e-shope, alebo priamo v e-mailovej správe (meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, PSČ, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo) sú nevyhnutné pre identifikáciu a komunikáciu so zákazníkom. Firma Milan Mikota – Mikos comp sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi zákazníka objednávajúceho/rezervujúceho si tovar v našom e-shope zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi, zhromažďuje ich len za účelom objednávky/rezervácie tovaru a na skvalitnenie svojich služieb.

7. Zákazník nášho e-shopu ako dotknutá osoba odoslaním rezervačného formulára vyhlasuje, že súhlasí v súlade s ust. § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby firma Milan Mikota – Mikos comp a ním oprávnené osoby spracúvali a uchovávali jeho osobné údaje uvedené v registrácii a vo všetkých dokumentoch (informačných systémoch) súvisiacich s vyššie uvedeným predmetom/konaním. Tento súhlas platí počas trvania objednávky/rezervácie ako aj následnej archivácie predložených osobných materiálov a dokumentov. Zákazník nášho e-shopu zároveň berie na vedomie, že spracúvané údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými predpismi SR a s platnými predpismi ES/EÚ.

8. Zákazník nášho e-eshopu  má právo písomne svoj súhlas odvolať. Zákazník nášho e-shopu jeho používaním súhlasí tiež s tým, aby firma Milan Mikota – Mikos comp spracúval poskytnuté osobné údaje v rozsahu zákona, i s tým, aby poskytol osobné údaje na ďalšie spracúvanie pre orgány štátnej správy, územnej samosprávy, pre iný orgán verejnej moci alebo inej osobe, prípadne inému subjektu, ktorý údaje nevyhnutne potrebuje ku svojej činnosti na základe zákona, na základe poverenia alebo na základe zmluvy, aj pre prípad cezhraničného prenosu údajov i do tretích krajín.

V Holíči 6.6.2012

Milan Mikota

Milan Mikota – Mikos comp
sídlo: SNP 1786/18, 908 51 Holíč
prevádzka: Školská 6, 908 51 Holíč

Živnostenský register : Obvodný úrad Senica
Číslo živnostenského registra:
240-17259