Výpočtová technika                  Pokladičné systémy                  Online služby                 
e-shop

Aktualizačný balíček / Upgrade balíček

Podľa novely Zákona o elektronických registračných pokladniciach, známej aj ako eKasa, podnikateľ musí do 1.7.2019 svoju fiskalnu tlačiareň prerobiť na online registračnú pokladnicu (ORP)

 

 


1. Aktualizačný balíček (chránené dátové úložisko) - Ekasa

Euro 50TE/T Mini / Cash / Smart / Medi - cena s DPH: 128,40 €

+ Prerobenie pokladnice na online registračnú pokladnicu (ORP) - cena s DPH: 45 €

+ Ukončenie prevádzky pôvodnej pokladnice - cena s DPH: 15 €

Cena spolu s DPH: 188,40 €2. Aktualizačný balíček (chránené dátové úložisko) - Ekasa

Euro 150 Flexy a Euro 150 PLUS - cena s DPH: 128,40 €

+ Prerobenie pokladnice na online registračnú pokladnicu (ORP) - cena s DPH: 45 €

+ Ukončenie prevádzky pôvodnej pokladnice - cena s DPH: 15 €

 

Cena spolu s DPH: 188,40 €